ENLLAÇOS

I. Institucions polítiques de Catalunya.

1. Parlament de Catalunya.

2. Presidència de la Generalitat de Catalunya.

3. Govern de la Generalitat de Catalunya.

4. Consell de Garanties Estatutàries (Consell Consultiu de la Generalitat).

5. Síndic de Greuges.

6. Sindicatura de Comptes.

7. Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

8. Comissió Jurídica Assessora.

9. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

10. Consell de Justícia de Catalunya.

11. Consell General de l’Aran (Conselh Generau d’Aran).

12. Consell de Governs Locals.