MEMBRES DEL PROJECTE
 

José Antonio Fernández Amor

El Dr. José Antonio Fernández Amor (Barcelona 1968) exerceix actualment com professor titular de Dret financer a la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva activitat docent ha estat compaginada amb una activitat de recerca on el finançament autonòmic ha estat una línea a la qual ha dedicat una atenció especial.

Va ser becat durant l’any 1993 per l’Institut d’Estudis Autonòmics per realitzar una estada de recerca a l’Institute of Intergovermental Relations de l’Universitat de Queen’s al Canada. Fruit d’aquest període ha estat el llibre La Imposición sobre la Renta en un Estado Federal: el recargo provincial canadiense, UAB-IEA, Barcelona, 1999. Al mateix any va publicar el llibre El recargo autonómico: sus relaciones con los tributos cedidos,Ed. CEDECS, Barcelona 1999. Totes dues obres suposen una descripció del sistema de finançament a estats de caire descentralitzat.

També es autor de diversos articles sobre aquest tema on exposa l’evolució del sistema de finançament des d’aquelles dates. Entre d’altres es poden citar <<Reflexiones en torno a la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal tras el acuerdo del Consejo de Política fiscal y financiera de 27 de julio de 2001>>, AUTONOMIES, Revista Catalana de Dret Públic, nº 28, 2002, pp. 97-134 o “Jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre finançament autonòmic”, Revista catalana de Dret públic, nº 32, 2006, pp.267-296.