MEMBRES DEL PROJECTE
 

Francesc Guillén

Francesc Guillén Lasierra és professor associat de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciat en dret per l’Estudi General de Lleida i Màster en Dret Comparat per la UAB. És també consultor de Dret Constitucional a la Universitat Oberta de Catalunya. Les seves línies de treball han estat dues: la descentralització política i l’àmbit dels drets fonamentals, més concretament alguns supòsits de discriminació relacionats amb les minories.. En relació a aquestes temàtiques ha publicat diversos articles com “La modificación extraestatutaria de las competencias autonómicas”, “La competencia de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat pública”, “Contrôle electronique des déplacements: quelles garanties constitutionelles?”, o “Policies, minories i discriminació: paràmetres per a un ús adequat de les característiques racials en la investigació d’il•lícits”. Ha participat com a expert en el projecte Combating Discrimination from the University: an idea of research and education (2004-2006). Finançat per la Comissió Europea (DG d’Ocupació I Afers Socials.

Funcionari de carrera del cos superior de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ha estat responsable de recerca de l’Escola de policia de Catalunya, durant els anys 1992-2004. Actualment és responsable de projectes i organització de la Secretaria de Seguretat del Departament d’Interior, relacions institucionals i participació. En aquest àmbit ha participat com a expert en diferents missions i activitats del Consell d’Europa, especialment amb el Programa Policia i Drets Humans, del qual és col•laborador habitual, ha estat coordinador de la Plataforma Europea Policia i Drets Humans, ha col•laborat amb l’OSCE i ha participat en diferents projectes europeus com NAPAP (Ngos and Police Against Discrimination), PAVEMENT (“Paving the way across Europe for Article 13 of the Amsterdam Treaty Towards an overall approach to combatting multiple discrimination: learning with the police as a public-service provider”), TRANSFER, (Multicultural Education for Police Corps in Europe: an Echange of Learned Lessons, Good Practices and Tools”(2002-2004), i “Recherche d’une méthodologie commune d’evaluation de l’impact des réformes de police de proximité en Europe”, entre altres. Algunes publicacions en aquest àmbit són: “Seguretat, delinqüència i immigració: aprendre a llegir les dades”, “La problématique de la sécurité en Espagne”, “El sistema de seguridad. Sus dimensiones interior y exterior”, “La integració de membres de les minories en les policies europees” o Recommendation on Policing in Multi-ethnic Societies.