MEMBRES DEL PROJECTE
 

Joan Lluís Pérez Francesch

   Joan Lluís Pérez Francesch (Barcelona, 1959) és doctor en dret i professor titular a la Unitat de Dret Constitucional del Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona. És el responsable principal del projecte d’innovació docent INSTITUCIONS POLÍTIQUES DE CATALUNYA: CREACIÓ DE MATERIALS DOCENTS EN SUPORT DIGITAL QUE FOMENTIN LA INTERACCIÓ AMB L'ESTUDIANT A PARTIR DE LA VISUALITZACIÓ DE CONCEPTES (2006MQD00005).

   Ha estat Síndic de la Facultat de Dret de la UAB, i actualment és Secretari de la mateixa Facultat, President de la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Dret, la qual ha organitzat el Seminari sobre Dret i Llengua, en onze ocasions, vocal de la Comissió de Política Lingüística delegada del Consell de Govern i membre del Consell Assessor del Servei de Llengües de la UAB*./ Ha desenvolupat la seva docència fonamentalment a la Facultat de Dret de la UAB, però també en la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la mateixa Universitat, tot impartint les assignatures Dret Constitucional, Institucions Polítiques de Catalunya, Teoria de l’Estat, Introducció al Dret, i diverses assignatures de campus i de lliure elecció. Es coautor d’un llibre de text en català: “Lliçons de Dret Constitucional. Ha participat en programes de doctorat, en especial relacionats amb el Govern i la direcció política. Col.labora també en un projecte d’innovació docent per a l’educació secundària titulat “ciutadania i drets humans”. Ha estat professor visitant de l’Institut Universitari Europeu de Florència i actualment és membre del Comitè científic del “Dottorato Internazionale di ricerca: sistema giuridici e politico sociali comparati”, del Dipartimento di Studi Giuridici, de la Facultat de Dret de la Universitat del Salento, a Lecce (Itàlia).

   Ha publicat nombrosos treballs sobre el Govern i el poder executiu. El seu llibre “El Gobierno”, va arribar a la tercera edició el 1998. Ha estudiat altres àmbits de la seva especialitat com ara el dret de reunió i de manifestació, el pluralisme lingüístic a Espanya, el control dels mitjans de comunicació públics, la reforma de l’Estat de les Autonomies o el Defensor del Poble. S’ha ocupat també del pensament polític catalanista i de la teoria de l’Estat, publicant estudis sobre Josep Torras i Bages, i sobre “Les Bases de Manresa” i el programa polític de la Unió Catalanista. Ha estudiat el pensament polític d’autors anglesos com ara Locke, Winstanley, Wollstonecraft, Burke, John Stuart Mill o Lord Acton. Ha participat en diversos projectes de recerca finançats amb fons públics: drets fonamentals i Unió Europea; l’indult com acte del govern; Administració de Justícia i Estat Autonòmic; xarxa temàtica de pensament i filosofia a Catalunya; no discriminació i persona; els partits d’àmbit no estatal en el sistema polític espanyol. Ha assistit a múltiples congressos de la seva disciplina i ha col.laborat amb diferents centres d’estudi: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid), Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona), Instituto Vasco de Administración Pública, Universitat del País Basc (San Sebastià), Escola de Policia de Catalunya (Mollet del Vallès - Barcelona), Escola d’Administració Pública de Catalunya (Barcelona), Instituto Tecnològic de Monterrey (Mèxic).

   Realitza un comentari setmanal radiofònic i col.labora assíduament en la premsa escrita. El 2006 publicà el llibre “La política explicada al meu fill”.