MEMBRES DEL PROJECTE
 

Marcel Mateu

Marcel Mateu [Manresa, 1969]. Llicenciat en Dret per la UAB el 1992, és professor de la Unitat de Dret Constitucional de la Facultat de Dret d’aquesta Universitat des del 1994.
Ha format part del projecte d’investigació “Federalisme i igualtat”, dirigit per Enric Fossas, i “El federalisme judicial”, dirigit per Manuel Gerpe. Ha publicat diversos articles en revistes jurídiques especialitzades bàsicament sobre la Transició, drets fonamentals (llibertat d’informació, dret a l’honor, secret de les comunicacions, inviolabilitat del domicili i dret d’associació), dret electoral i sobre les relacions entre ordenaments jurídics. Ha publicat també en alguns mitjans de comunicació generalistes, entre els que destaquen una sèrie d’articles al diari Regió-7 sota el títol “Monarquia o democràcia”.
A la Facultat de Dret, ha estat professor de les assignatures Practicum I, Dret Constitucional I i II, Institucions Polítiques de Catalunya, i de l’optativa Dret electoral. També ha impartit docència a la Facultat de Ciències Polítiques i a la de Ciències de la Comunicació, en les assignatures d’Introducció al Dret i Introducció a l’ordenament jurídic, respectivament. A la Facultat de Dret ha estat dels pioners en aplicar l’aprenentatge cooperatiu i la utilització de les TIC tant en l’exposició de continguts com en l’avaluació. Des del 1996, també és professor de l’Escola de Policia de Catalunya, on imparteix l’assignatura de Dret Públic dins del Curs de Formació Bàsica. Ha estat a més coautor de les Unitats Didàctiques de Dret Constitucional i de Dret Públic (del Curs de Formació Bàsica) i dels Temes de Dret (Àmbit Institucional) que la Conselleria d’Interior facilita per a preparar les oposicions a Mosso d’Esquadra.