NOVETATS

 

11/12/2008
A les 12 h a la sala d'actes de l'edifici del rectorat de la UAB es presenta el llibre: "Cap a l'espai europeu d'educació superior. Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes", coordinat per la Dra. Maite Martínez i per la Dra. Elena Añaños, de la Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior (IDES), en el qual hi ha un capítol dedicat al present projecte d'innovació docent.
Aquesta és la segona publicació en la que es dona compte del projecte. Anteriorment es va publicar en format CD-ROM: "IV Jornades d’Innovació docent celebrades a la UAB els dies 13 i 20 de setembre de 2007". Coordinadores de l’edició del CD-ROM, Elena Añaños i Maite Martínez. ISBN 978-84-490-2557-0. 10 pàgs.


17 i 18/9/2008
A les V Jornades d’Innovació Docent, organitzades per l’IDES (Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior) de la UAB s’ha exposat dins l’apartat “Racó d’autoaprenentatge” (demostracions de programari i de material digitalitzat innovador), el present projecte d’Innovació Docent.
 

21/06/2008    Imatge 1   Imatge 2   Imatge 3
S’ha celebrat una jornada de reflexió i debat sobre el projecte d'innovació docent "Institucions Polítiques de Catalunya" (http://www.institucionspolitiques.com), el divendres 20 de juny de 2008, a la seu de la Fundació Universitària Martí l'Humà de La Garriga (Vallès Oriental), c/ Centre, 49, 08530-La Garriga.
Per part de la FUMH han participat el professor Santiago Cururella, director de la Fundació i la Dra. Pilar Comes, coordinadora de la Fundació i professora de Didàctica de les Ciències Socials de la UAB. En representació del projecte hi ha assistit el Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, El Sr. Marcel Mateu Vilaseca, el Sr. Francesc Guillén Lasierra i la becària del projecte la Sra. Irene Segarra Oromí.
 

03/06/2008
Parlament Universitari 2008. Parlament de Catalunya -Del 7 a l’11 de juliol-
El Parlament de Catalunya amb la col•laboració de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona organitzen el IV Parlament Universitari al Parlament de Catalunya. Aquesta Simulació Parlamentària està integrada per estudiants universitaris que s’hauran de posar a la pell dels diputats i diputades reals i actuar com si ho fossin.
La Simulació Parlamentària va ser organitzada, en un primer moment, per l’Associació de Xerrades Interuniversitàries de Catalunya, suposant la primera experiència d’aquest tipus feta per universitaris a Catalunya.
El Parlament Universitari compta amb la participació de delegacions d’estudiants de totes les universitats catalanes. Cada delegació estarà formada per 10-15 estudiants.
La IV Simulació Parlamentària tindrà lloc entre els dies 7 a l’11 de juliol de 2008 a la mateixa seu del Parlament de Catalunya.
Tots els estudiants universitaris es repartiran entre sis Grups parlamentaris per afinitat política que simularan la realitat política actual en que es reparteix l’arc parlamentari, intentant que cap Grup disposi de majoria absoluta al Ple i a les Comissions Parlamentàries.
Prèviament a la simulació, els universitaris que hi participin, disposaran de la documentació necessària sobre els treballs parlamentaris que es duran a terme durant la setmana de simulació.
Així, durant la Simulació, s’intentarà aplicar en la mesura que sigui compatible amb el temps que es disposa, el Reglament del Parlament de Catalunya, pel que fa l’organització i als torns de paraula.
Els estudiants durant una setmana, podran elaborar ells mateixos propostes de resolució parlamentàries, fer preguntes, interpel•lacions i mocions sobre el contingut d’un projecte de llei. En les Comissions Parlamentàries es debatrà un projecte de llei sobre mitjans de comunicació i propostes de resolució.
En aquestes Jornades els estudiants parlamentaris es reuniran amb representants dels Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i assistiran a les compareixences amb el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació (pendent de confirmar), amb el president del CAC (confirmada), del Degà del Col•legi de Periodistes (pendent de confirmar) i d’un representant de premsa (pendent de confirmar).
L’última jornada de la Simulació se celebrarà a la Sala de Plens del Parlament amb la participació del Molt Honorable President del Parlament, el Sr. Ernest Benach. En aquesta jornada, s’aprovarà el projecte de llei debatut en una de les Comissions i les diferents propostes de resolució.
La Simulació Parlamentària es financia, bàsicament, de les quotes dels participants que aporten les Universitats. Aquestes es fan càrrec d’aquesta quota que cobreix una part de l’allotjament, la manutenció i els desplaçaments.

15/02/2008
VISITA AL PARLAMENT
Els alumnes dels professors Joan Lluís Pérez Francesch i Marcel Mateu Vilaseca participaran en un taller al Parlament de Catalunya. L’activitat consisteix en una visita a la seu de la institució durant la qual es mantindrà una entrevista amb diputats de diferents grups parlamentaris i s’assistirà a una sessió plenària, en la qual està programada, entre altres, una sessió de control al Govern. Atès que només poden assistir 40 persones per grup i que s’ha de comunicar la seva participació a la Gestió Acadèmica de la Facultat i al propi Parlament, els estudiants interessats han de manifestar al seu professor la seva voluntat de participar-hi (el 26 de febrer de 2008, com a màxim, els alumnes de Marcel Mateu, i el 7 de març de 2008, com a màxim, els alumnes de Joan Lluís Pérez Francesch) i se seguirà un estricte ordre d’inscripció. Així mateix, els estudiants que en el moment de matricular-se d’aquesta assignatura tenien 28 o més anys d’edat, per poder participar en el taller han de portar a la Gestió Acadèmica de la Facultat (abans del 29 de febrer, els alumnes de Marcel Mateu, i abans del 28 de març els alumnes de Joan Lluís Pérez Francesch) fotocòpia de la seva cartilla de Seguretat Social o assegurança mèdica privada, perquè no estan coberts per l’assegurança escolar. Si no tenen cap assegurança mèdica, ni pública ni privada, hauran de contractar una assegurança privada per a aquesta activitat.

20/09/2007
El Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, responsable principal del projecte "INSTITUCIONS POLÍTIQUES DE CATALUNYA: CREACIÓ DE MATERIALS DOCENTS EN SUPORT DIGITAL QUE FOMENTIN LA INTERACCIÓ AMB L’ESTUDIANT A PARTIR DE LA VISUALITZACIÓ DE CONCEPTES" el presenta a les IV Jornades d'Innovació Docent, organitzades per l'IDES de la UAB