AGRAÏMENTS

Els membres d’aquest Projecte d’Innovació de Docent volem agrair al Parlament de Catalunya i especialment al Sr. Josep Escudé (cap del Departament de Comunicació) la cessió de material audiovisual elaborat pel “Canal Parlament”. Així mateix, volem agrair les facilitats obtingudes gràcies a la mediació del Dr. Joan Rodríguez Teruel per la visita realitzada al Palau de la Generalitat, i als responsables de les visites i tallers per a estudiants del Parlament de Catalunya, encapçalats pel Sr. Lluís Pibernat.

Donem el nostre més profund agraïment per l’ajuda i suport al Sr. Andrés Montilla, tècnic del Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB pel seu esperit de servei, i a la Sra. Emma Teodoro ( Institut de Dret i Tecnologia de la UAB) per la fragmentació d’alguns DVD’S per una millor inserció al web.

Tot el que fem ha estat possible gràcies a l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya, que va atorgar l’ajut a aquest Projecte d’Innovació Docent. També és de justícia fer constar el suport rebut de l’IDES de la UAB i de la Dra. Elena Añaños, sempre disposats a donar una empenta a la innovació docent.

Un esment especial ha de rebre la becària del Projecte, la Irene Segarra Oromí, per la seva diligència. Finalment, de forma destacada cal agrair la feina feta pels estudiants de l’assignatura d’Institucions Polítiques de Catalunya, que han treballat amb aquests materials durant el curs 2007/08, que són l’ autèntica raó de ser de tot el que fem, com a destinataris i partícips del Projecte.

 

Bellaterra, 23 de maig de 2008.
Dr. Joan Lluís Pérez Francesch
Responsable principal del Projecte