SÍMBOLS NACIONALS

I. Regulació

1. Estatut d’autonomia de Catalunya

2. Llei 1/1980, de 12 de juny, de 12 de juny, per la qual es declara Festa Nacional de Catalunya la diada de l'onze de setembre.

3. Llei 1/1993, de 25 de febrer, de 25 de febrer, de l’himne nacional de Catalunya.