TEMARI

TEMA IV: LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT, ELGOVERN I L'ADMINISTRACIÓ

 


Tema IV: Actualització amb la Llei 13/2008.   Versió 2009