TEMARI

TEMA I: LA CONSTITUCIÓ DE CATALUNYA EN COMUNITAT AUTÒNOMA DINS L'ESTAT ESPANYOL

1. Síntesi del tema

2. Visualització de conceptes

3. Bibliografia bàsica del tema

4. Legislació i jurisprudència

5. Text reproduït

6. Qüestions

7. Debat

8. Test

9. Materials complementaris audiovisuals

10. Enllaços útils a la xarxa.