TEMARI

TEMA V: ALTRES INSTITUCIONS: EL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES, EL SÍNDIC DE GREUGES, LA SINDICATURA DE COMPTES, EL CONSELL DE L'AUDIOVISUAL

1. Síntesi del tema

2. Visualització de conceptes

3. Bibliografia bàsica del tema

4. Legislació i jurisprudència

5. Text reproduït

6. Qüestions

7. Debat

8. Test

9. Materials complementaris audiovisuals

10. Enllaços útils a la xarxa.